Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2009

Νέος κρατικός δανεισμός πάνω από 14 δισ. ευρώ μετά τις υποσχέσεις του Γιωργάκη πως λεφτά υπάρχουν...(γιατί τότε δάνεια κ. Τζέφρεϊ;;)

Μην ξεχνάτε .."τα λεφτά υπάρχουν"..."που πήγαν τα λεφτά. που πήγαν τα λεφτά"...έλεγε ο Γιωργάκης προ εκλογών...

Εμ, έτσι ξέρω και γω να δίνω παροχές..με ΔΑΝΕΙΚΑ....

ΤΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΟΨΕΤΕ ΠΟΤΕ?

Νέος κρατικός δανεισμός πάνω από 14 δισ. ευρώ


Με την ολοκλήρωση, εντός της εβδομάδας, της επιχείρησης καταγραφής του ύψους του ελλείμματος και των άμεσων ταμιακών αναγκών, θα προσδιοριστεί και το ποσό του έκτακτου δανεισμού που θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους.
Αύριο, εκδίδονται έντοκα γραμμάτια εξάμηνης και ετήσιας διάρκειας, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να προσαυξηθεί σε 2,56 δισ. ευρώ, με την αποδοχή των μη ανταγωνιστικών προσφορών. Θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα και δανεισμός με την έκδοση τριμήνων εντόκων γραμματίων, το ύψος της οποίας θα είναι επίσης αρκετά υψηλό, πάνω από 2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, με τις εκδόσεις αυτές δεν καλύπτονται οι ταμιακές ανάγκες του κράτους, αφού απλά ανανεώνονται οι παλαιότερες εκδόσεις εντόκων γραμματίων που λήγουν εντός του Οκτωβρίου, και θα απαιτηθεί τουλάχιστον ο δανεισμός 10 δισ. ευρώ επιπλέον, πέραν των εκδόσεων των εντόκων γραμματίων. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για άνοδο του ελλείμματος σε επίπεδα άνω του 12% του ΑΕΠ, τότε ο δανεισμός θα υπερβεί το ποσό των 10 δισ. ευρώ, διαφορετικά το Δημόσιο δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει στοιχειώδεις ανάγκες του.
Αρμόδιοι παράγοντες παρατηρούν ότι οι αποκαλύψεις, που ανεβάζουν το έλλειμμα μεταξύ 10-12%, αλλά και οι ανησυχίες της Τράπεζας της Ελλάδος ότι μπορεί να αυξηθεί και παραπάνω, ασφαλώς δημιουργεί αρνητικό κλίμα στις αγορές, οι οποίες θα μας «τιμωρήσουν» με αύξηση του spread δανεισμού. Ανοδος των spreads των ελληνικών ομολόγων αναμένεται εξάλλου μόλις ανακοινωθεί το ύψος του δανεισμού του 2010, με το δεδομένο ότι θα είναι υψηλός, κοντά στα 50 δισ. ευρώ, που θα αναδεικνύει και το διαχρονικό δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας.
Μέχρι τώρα, οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι αξιολόγησης τηρούν στάση «θετικής» αναμονής, περιμένοντας τα μέτρα περιορισμού του ελλείμματος από τη νέα κυβέρνηση, αλλά, αν διαπιστώσουν ότι το μέγεθος του ελλείμματος είναι υψηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων, θα αλλάξει η στάση τους και αυτό φοβούνται και επιδιώκουν να προλάβουν στο υπουργείο Οικονομικών.


Η δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
Αύριο, 13 Οκτωβρίου 2009, δημοπρατούνται έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 και 52 εβδομάδων. Το ποσό της δημοπρασίας είναι 800 εκατ. για κάθε κατηγορία (σύνολο δηλαδή 1,6 δισ. ευρώ.)
Ειδικότερα, δημοπρατούνται έντοκα:
- 26 εβδομάδων, ποσού 800 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 16 Απριλίου 2010
- 52 εβδομάδων, ποσού 800 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 15 Οκτωβρίου 2010.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) είναι η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009. Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για καθεμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Συνολικά δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών έχει τη δυνατότητα να προσαυξήσει το ποσό του 1,6 δισ. ευρώ κατά 60% και να αντλήσει συνολικά 2,56 δισ. ευρώ.
Παράλληλα με τη δημοπρασία, το υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με αφορολόγητη απόδοση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους και θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν, μέσω αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.
Η περίοδος εγγραφών είναι από Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2009, για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.


Σκέψεις για άμεσο δανεισμό 10 δισ. ευρώ
Το spread στο δεκαετές ομόλογο κυμαίνεται μεταξύ των 125 - 130 μονάδων βάσης, όταν πριν από ένα οκτάμηνο είχε ξεπεράσει τις 300 μονάδες βάσης. Πριν από την κρίση, η διαφορά ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων είχε περιοριστεί σε επίπεδα κάτω των 30 μονάδων βάσης, μια επίδοση που θα απαιτήσει αρκετό χρόνο να προσεγγιστεί ξανά.
Στο πλαίσιο αυτό, οι πρώτες σκέψεις είναι ο δανεισμός άμεσα ενός ποσού 10 δισ. ευρώ, με το οποίο θα καλυφθούν και τα ταμιακά ανοίγματα των ασφαλιστικών ταμείων, που δεν έχουν κεφάλαια να καταβάλλουν συντάξεις και δώρο Χριστουγέννων. Επίσης, θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις για τους μισθούς και τις συντάξεις του Δημοσίου του μηνός Δεκεμβρίου και οι τρέχουσες υποχρεώσεις του Δημοσίου, με προτεραιότητα τομείς πρώτης ανάγκης.

http://epas-epal.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: